Γυναίκες της Ικαρίας

Οι γυναίκες της Ικαρίας ονομάζονται «Καριώτισσες» και χαρακτηρίζονται σαν δυνατές και ανεξάρτητες. Ας συναντήσουμε μερικές εδώ.