Φωτογραφίες

Η φωτογραφία είναι ένας τρόπος να αισθάνεσαι, ν' αγγίζεις, ν' αγαπάς